Tillbehör -> Intag/kablar
Intag: 3-fas 230V
Art. nr: 300304
Artikelnr: 300.304
Intag: 3-fas+J
230~
16A.

 

 

TRIPUS EL-MEK AB
BOX 543
441 15 Alingsås

T. 0322-105 92
F. 0322-174 10
E. info@tripus.se